Kinderdagverblijf Espel (0 t/m 2,5 jaar)

Bij de dagopvang in Espel worden kinderen van 0 tot 2,5 jaar opgevangen. Hanse Panse Kevertje heeft twee groepen. De groep van 0 tot 1,5 jaar noemen we de Kevers. De groep van 1,5 tot 2,5 jaar noemen we de Otters.
 
Bij de Kevers (0 tot 1,5 jaar) werken twee tot drie pedagogisch medewerksters. De maximale groepsgrootte is 12 kinderen. Bij de Otters (1,5 tot 2,5 jaar) worden maximaal 10 kinderen opgevangen. Bij een volle bezetting staan op deze groep twee pedagogisch medewerksters.
 
Voor kinderen zijn reinheid, rust en regelmaat belangrijk. Daarom kiezen we voor vaste momenten die dagelijks terugkomen. Bij baby's volgen we het ritme van het kind wat betreft voeding, slapen en spelen. Hierbij worden de ouders betrokken. Bij het ophalen vertellen we hoe de dag is verlopen. Via een digitaal boekje krijgen ouders inzicht in de eet- en slaaptijden en bijzonderheden van de dag. Dit wordt aan het einde van de dag naar ouders verstuurd, eventueel met een foto van het kind erbij.

Als het kind ouder wordt, gaat het meedraaien in het dagprogramma. Er worden meerdere dingen samen gedaan, zoals spelen, in de kring zitten, (fruit) eten en drinken en slapen. We hanteren daarvoor een vaste dagindeling.