Oudercommissie

Als ouder wil je dat je kind in een prettige omgeving wordt opgevangen en dat hij/zij met plezier naar de kinderopvang gaat. Als oudercommissie (OC) willen we dat ook. Wij kunnen als OC meepraten en meebeslissen over het gevoerde beleid en wij zetten ons in om een bijdrage te leveren aan een goede sfeer.

Als ouder zie je allerlei zaken op het kinderdagverblijf. Meestal goede zaken, maar soms vallen zaken op die anders of beter kunnen. Wij, als OC, nemen dit mee in onze overleggen. Je kunt de OC hierover aanspreken.
 
Wat zijn onze taken?
  • Wij zijn het aanspreekpunt voor ouders.
  • Wij vergaderen minimaal 3 keer per jaar. De OC-vergaderingen worden bijgewoond door Marian Hanse. Zij informeert ons over de operationele gang van zaken. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en te vinden op het prikbord in de hal.
  • Wij krijgen inzicht in protocollen, werkplannen en GGD-rapportages en wij praten mee over het beleid.
  • De oudercommissie heeft een signalerende functie, waarbij wij uiteraard graag input van ouders krijgen.
  • Wij organiseren jaarlijks een ouderavond.
  • Wij hebben adviesrecht over voorgenomen besluiten ten aanzien van kwaliteitsbeleid. In het kwaliteitsbeleid staan zaken beschreven zoals de groepsgrootte, opleidingseisen pedagogisch medewerkers, aantal kinderen per medewerker en groep, pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden en openingstijden.
     
Samenstelling
De oudercommissie bestaat op dit moment uit vier leden: Maria van der Broek (voorzitter), Heleen Geschiere, Janine Selvius en Carina Peek Graag stellen wij ons aan u voor op deze pagina:

Mijn naam is Maria van der Broek. Ik ben getrouwd met Danny en samen hebben we twee kinderen, Sem (2013) en Zoë (2015). We wonen in Espel. Naast het moederen thuis ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik werk drie dagen in een kleutergroep, heerlijk werk om te doen! Op de dagen dat ik werk gaan onze kinderen naar Hanse Panse Kevertje. De ruimte in en om de opvang sprak ons heel erg aan. De kinderen hebben zowel binnen als buiten veel ruimte om te spelen. Onze kinderen gaan beide graag naar de opvang toe en wij kunnen ze er met een vertrouwd gevoel achter laten.  Als lid van de Oudercommissie denk ik graag mee over hoe de opvang een veilige, goede en leuke plek voor de kinderen kan blijven. Mocht u tips of vragen hebben, spreek mij gerust aan dan nemen we dat mee tijdens de bijeenkomsten. 

Mijn naam is Heleen Zuidema-Geschiere. Ik woon samen met mijn man Robert en twee dochters Cato en Eef in Creil. Ik ben werkzaam als gespecialiseerd oncologie verpleegkundige in het Flevoziekenhuis in Almere. Cato (2014) en Eef (2016) gaan beiden sinds hun vierde maand met veel plezier naar de opvang. Ik ben lid van de oudercommissie en hoop jullie als ouders goed te kunnen vertegenwoordigen. Bij vragen of suggesties mag u mij altijd aanspreken of contact met mij opnemen.

Mijn naam is Janine Selvius en sinds dit jaar lid van de oudercommissie. Hier dus een introductie van mij. Bouwjaar 1985 en opgegroeid in Akkrum. Bijna 4 jaar woonachtig in Espel. Samen met Tim en onze dochter Marlin Koetsenruijter woon ik op het Ankerpad. In januari 2020 verwachten wij ons tweede wondertje. Drie dagen in de week ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Marlin gaat sinds januari 2018 naar Hanse Panse Kevertje. Je kunt ons tegenkomen bij de Otters op woensdag, donderdag en vrijdag.
Onze dochters zijn de reden waarom ik lid ben geworden van de oudercommissie. Aangezien onze dochters straks twee dagen in de week hun tijd doorbrengen op Hanse Panse is het een belangrijke plek in hun bestaan. Daarnaast vind ik het meedenken over beleidsvorming, er zijn voor ouders en gezellige activiteiten organiseren voor kinderen, ouders en personeel een leuke uitdaging. Ik kijk uit naar een leuke en actieve tijd binnen de OC.

Mijn naam is Carina Peek en samen met Jan Maarten Hendrikse heb ik drie kinderen: Johna (2013), Sam (2016) en Evie (2018). Al vanaf dat Johna 3 maanden was maken wij met plezier gebruik van de opvang van Hanse Panse Kevertje. Voor twee dagen in de week. We hebben dus wat ervaring in de jongste groepen van de opvang. Ik vind het heel mooi dat onze kinderen hier met elkaar leren spelen en om te kunnen gaan met andere regels en een andere situatie. We wonen op een boerderij in Creil en ik werk op Hogeschool Windesheim in Almere. Ik hoop in de oudercommissie van meerwaarde te kunnen zijn voor Hanse Panse Kevertje en onze kinderen! Benader mij gerust als er thema's zijn die je onder onze aandacht wilt brengen!

Hoe kun je ons bereiken?
Spreek ons gerust aan! Als oudercommissie hopen we op goede input van alle ouders. Wij zijn er voor het belang van jouw kind.

Maria Van der Broek
Mail: fam-vanderbroek@hotmail.com
Mob.: 06-45042780

Heleen Geschiere
Mail: geschiereheleen@hotmail.com
Mob.: 06-27123404

Janine Selvius
Mail: janine_pabo@hotmail.com
Mob.: 06-28660253

Carina Peek
Mail: peekcarina@hotmail.com
Mob.: 06-46235332