Buitenschoolse opvang Creil (4 t/m 12 jaar)

Per 1 september 2012 is de BSO gestart in Het Saalicon in Creil. Hier zijn momenteel 3 BSO groepen gevestigd. De Bevers is van 4 tot 5 jaar. De Hamsters is van 5 tot 8 jaar. En de Haaien is van 8 tot 12 jaar. Er is een gezellige ruimte ingericht in Het Saalicon en de BSO-groep heeft een eigen buitenspeelruimte bij het gebouw. 


De kinderen weten van tevoren welke leidsters op de groep aanwezig zijn. We streven ernaar dat dezelfde personen de kinderen uit school halen, zodat de kinderen weten door wie ze worden opgehaald. Ook zijn hier minstens twee pedagogisch medewerkers aanwezig en af en toe een stagiaire. Het spreekt vanzelf dat we op de locatie in Creil net zo werken als in Espel: professioneel en persoonlijk, met alle aandacht voor het kind en zijn/haar ontwikkeling.

Hanse Panse Kevertje biedt ook de mogelijkheid om de kinderen die voetbaltraining of gym hebben, te brengen en te halen.

Er wordt gewerkt met een digitaal boekje (Konnect)  hierin schrijven de medewerkers bijzonderheden op of wat voor activiteiten er gedaan zijn, eventueel met een foto. Einde van de dag wordt dit verstuurd naar ouders.