Kinderdagverblijf Creil (2,5 t/m 4 jaar)


Sinds 2015 is het kinderdagverblijf uitgebreid met 2 groepen, in Het Saalicon, in Creil. De Robben is van 2,5 tot 3,5 jaar en de Marters is van 3,5 tot 4 jaar.

Per dag zijn er twee pedagogisch medewerkers aan het werk op een groep van 12 kinderen. 

De werkwijze en de dagindeling is hetzelfde als op het kinderdagverblijf in Espel. 

Er wordt gewerkt met een digitaal boekje (Konnect), waarin de mederwerkers bijzonderheden vermelden van het kind en wat er die dag gedaan is aan activiteiten. Einde van de dag wordt dit verstuurd naar ouders, eventueel met een foto erbij.