Even voorstellen

Mijn naam is Marian Hanse en ik woon op een boerderij in Espel, een dorpje in de Noordoostpolder. Ik ben getrouwd met Paul en samen hebben we vier kinderen, waarvan de  jongste nog thuis woont. Ook ben ik inmiddels oma van zes kleinkinderen. We hebben een pony en een paar geitjes in de wei lopen. Nadat ik een aantal jaren in de zorg heb gewerkt, ben ik in 1992 gastouder geworden. Ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan.

We hebben veel ruimte in en om het huis en dat heeft ons doen besluiten om het gastouderschap te verruilen voor het starten van een kinderdagverblijf. Op 1 september 2010 is kinderopvang Hanse Panse Kevertje een feit geworden. In 2012 hebben een ruimte in het Saalicon erbij gekregen waar de BSO heen toen heen is gegaan. Doordat de opvang steeds groter werd is er uitgebreid en zijn er in het Saalicon  momenteel 3 BSO groepen en 2 peutergroepen gevestigd. 

Er wordt bij Hanse Panse Kevertje een bijdrage geleverd aan de opvoeding van het kind, waarbij nauwe samenwerking tussen de ouders/verzorgers en de groepsleiding van essentieel belang is. Er wordt rekening gehouden met de opvoedingsmethoden van de ouders. De kinderen leren op een speelse manier omgaan met anderen en met win- en verliessituaties. De kinderen krijgen bepaalde normen en waarden bijgebracht, die hen voorbereiden op een plaats in de maatschappij. In ons pedagogisch beleidsplan, dat op de locaties altijd in te zien is, kunt u hierover meer informatie vinden.
 
Ons gezin draagt de christelijke identiteit. Hanse Panse Kevertje wordt met deze achtergrond geleid. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij naar kinderen kijken en hoe wij algemene normen en waarden bijbrengen. Hanse Panse Kevertje maakt geen onderscheid aangaande huidskleur, ras en overtuiging. De kinderen die gewend zijn om thuis te bidden, krijgen hier de gelegenheid voor.