Visie en beleid

De visie van kinderdagverblijf Hanse Panse Kevertje is gebaseerd op verschillende pedagogen en pedagogische stromingen. Hanse Panse Kevertje ziet kinderopvang als het verlengstuk van het gezin. De opvang wordt geboden op een ruim opgezette locatie, waar een gezellige en huiselijke sfeer heerst.

We vinden het belangrijk dat ieder kind aandacht krijg die het nodig heeft. Het is belangrijk dat kinderen zich prettig bij ons voelen en dat ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf en voor anderen. Het kind wordt begeleid in zijn emotionele, sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling.

Tijdens de verzorging en opvoedingsactiviteiten behartigen wij de belangen van het kind in samenspraak met de ouders. Er wordt gewerkt onder deskundig pedagogisch verantwoorde begeleiding. In alle gevallen staat het kind centraal. We kijken wat het kind aangeeft, wat de behoeften van het kind als individu en in groepsverband zijn en we stimuleren kinderen in hun communicatie. Daarnaast leren we het kind omgaan met conflicten.

Kinderopvang biedt tevens de mogelijkheid om vroegtijdig signalen te onderkennen, die mogelijk kunnen wijzen op een afwijkende ontwikkeling, of die kenmerkend zijn voor problemen in de thuissituatie.

Ons motto bij deze visie is: Van huis, maar toch thuis!