Inspectierapporten

Jaarlijks komt de GGD onaangekondigd langs om kinderopvanglocaties in Nederland te toetsen op de volgende onderdelen:

•  Pedagogische praktijk
•  Beroepskracht-kindratio
•  Groepsgrootte
•  Beroepskwalificaties
•  Verklaringen omtrent gedrag

Naar aanleiding van het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op.

Klik hier om de AVG-verklaring 2018 te downloaden.

Inspectierapport 2023 KDV Hanse Panse Kevertje in Creil.

Inspectierapport 2024 BSO Hanse Panse Kevertje in Creil.

Inspectierapport 2024 KDV Hanse Panse Kevertje in Espel.

Inspectierapport 2024 KDV Hanse Panse Kevertje in Creil ophogen kindplaatsen.

Inspectierapport 2024 BSO Hanse Panse Kevertje in Creil ophogen kindplaatsen.