Inspectierapporten

Jaarlijks komt de GGD onaangekondigd langs om kinderopvanglocaties in Nederland te toetsen op de volgende onderdelen:

•  Pedagogische praktijk
•  Beroepskracht-kindratio
•  Groepsgrootte
•  Beroepskwalificaties
•  Verklaringen omtrent gedrag

Naar aanleiding van het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op.

Klik hier om de AVG-verklaring 2018 te downloaden.

Inspectierapport 2020 KDV Hanse Panse Kevertje in Creil.

Inspectierapport 2020 BSO Hanse Panse Kevertje in Creil.

Inspectierapport 2020 KDV Hanse Panse Kevertje in Espel.