Klachten

Je kind brengt heel wat uurtjes door op de kinderopvang. Daar wil je natuurlijk een vertrouwd gevoel bij hebben. Soms doet zich toch een conflict voor.

Ben je het niet eens met hoe het er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Meldt het direct bij de desbetreffende pedagogisch medewerker. Wij gaan graag met je in gesprek en zoeken dan samen naar een passende oplossing voor het probleem. We doen er alles aan om je op- en aanmerkingen zorgvuldig te behandelen en bij problemen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Kom je er samen niet uit? Maak dan een afspraak met de leidinggevende om de klacht verder te bespreken. Je kunt je klacht per mail sturen naar de leidinggevende. Zij zal dan zo snel mogelijk op je klacht reageren en wederom proberen tot een oplossing te komen.

Mocht je de klacht toch niet naar tevredenheid afgehandeld vinden, dan kun je besluiten om de klacht voor te dragen aan de geschillencommissie. Hanse Panse Kevertje is hierbij aangesloten.

Contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Telefoonnummer: 070-310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl