Klachten

Uw kind brengt heel wat uurtjes door op de kinderopvang. Daar wilt u natuurlijk een vertrouwd gevoel bij hebben. Soms doet zich toch een conflict voor.

Bent u het niet eens met hoe het er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Meldt het direct bij de desbetreffende pedagogisch medewerker. Wij gaan graag met u in gesprek en zoeken dan samen naar een passende oplossing voor het probleem. We doen er alles aan om uw op- en aanmerkingen zorgvuldig te behandelen en bij problemen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Komt u er samen niet uit? Maakt u dan een afspraak met de leidinggevende om de klacht verder te bespreken. U kunt uw klacht per mail sturen naar de leidinggevende. Zij zal dan zo snel mogelijk op u klacht reageren en wederom proberen tot een oplossing te komen.

Mocht u de klacht toch niet naar tevredenheid afgehandeld vinden, dan kunt u besluiten om de klacht voor te dragen aan de geschillencommissie. Hanse Panse Kevertje is hierbij aangesloten.

Contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
Telefoonnummer: 070-310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl