Pedagogisch Beleidsplan

Hanse Panse Kevertje werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Het werken met kinderen is namelijk niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit.
Door middel van dit plan kunnen wij in gesprek komen met collega's, ouders en instanties. Als basis voor dit pedagogisch beleidsplan zijn de competenties van Rik Walraven gebruikt. Het gaat om de volgende punten:

•  Het bieden van sociale veiligheid
•  De ontwikkeling van sociale competenties
•  De ontwikkeling van persoonlijke competenties
•  De overdracht van waarden en normen

Klik hier om ons Pedagogisch Beleidsplan in te zien. Vanwege een technische storing aan onze website is het helaas niet mogelijk om op dit moment het meest recente beleidsplan te plaatsen. Dit is voor ouders die opvang afnemen wel in de Ouderapp terug te vinden. Het aangepaste pedagogische beleidsplan is op te vragen per mail: info@hansepansekevertje.nl