Pedagogisch Beleidsplan

Hanse Panse Kevertje werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Het werken met kinderen is namelijk niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit.
Door middel van dit plan kunnen wij in gesprek komen met collega's, ouders en instanties. Als basis voor dit pedagogisch beleidsplan zijn de competenties van Rik Walraven gebruikt. Het gaat om de volgende punten:

•  Het bieden van sociale veiligheid
•  De ontwikkeling van sociale competenties
•  De ontwikkeling van persoonlijke competenties
•  De overdracht van waarden en normen

Klik hier om ons Pedagogisch Beleidsplan in te zien.