Ziekmelding

Kinderen die ziek zijn, voelen zich op de opvang meestal niet prettig. In sommige gevallen kunnen ze zelfs een gevaar vormen voor anderen, bijvoorbeeld bij bepaalde besmettelijke ziekten. Als uw kind ziek is, dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, is het niet de bedoeling dat hij/zij naar de opvang komt. Neem bij twijfel altijd even contact op.