Ziekmelding

Kinderen die ziek zijn, voelen zich op de opvang meestal niet prettig. In sommige gevallen kunnen ze zelfs een gevaar vormen voor anderen, bijvoorbeeld bij bepaalde besmettelijke ziekten. Als je kind ziek is, dient je dit zo spoedig mogelijk via het ouderportaal aan ons door te geven. Als je kind een besmettelijke ziekte heeft, is het niet de bedoeling dat hij/zij naar de opvang komt. Neem bij twijfel altijd even contact op.