Spelregels Ouderapp

De spelregels voor de Ouderapp zijn als bijlage toegevoegd aan de Algemene Voorwaarden.